Rola mass mediów w kulturze

Środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja i internet pod koniec XX wieku stały się głównym elementem kultury masowej. Ich powszechna dostępność doprowadziła do utraty elitarności i upowszechnianiu się we wszystkich grupach społecznych. Obecnie główną funkcją wszystkich mediów jest funkcja emotywna, czyli zapewnianie emocji odbiorcom poprzez wizualny, słowny lub dźwiękowy przekaz. Mass media są komercyjne i mają przede wszystkim dostarczać rozrywki. Istotą kultury masowej jest pospolitość, ujednolicenie oraz komercyjność. Cechy te ściśle charakteryzują także treści mediów masowych, będące najprostszymi formami komunikacji społecznej.

radio

Komercja widoczna jest zarówno na łamach drukowanych gazet, jak i w radiu, internecie oraz telewizji. Radio utraciło status aktualnego medium po pojawieniu się internetu. Aby zachęcić słuchaczy, odchodzi się od informacji na rzecz muzyki. Prym wśród rozgłośni radiowych wiodą te, w których czas antenowy w zdecydowanej większości wypełniają utwory muzyczne, głównie z gatunku pop i dance. Stacje, które usiłują zachować słuchowiska tematyczne, tracą odbiorców. Zmienił się również język wypowiedzi radiowej. Zamiast poprawnej polszczyzny słyszy się obecnie slang młodzieżowy, nierzadko przeplatany kolokwializmami czy wulgaryzmami. Wszystko to po to, aby przekaz dopasować do standardów kultury masowej.

Telewizja stawia na różnorodne programy rozrywkowe, im bardziej kontrowersyjne, tym lepiej. Dużo polarnością cieszą się te typu reality-show, które pozawalają utożsamić się odbiorcy z bohaterem programu. Natomiast internet jako medium pobudza do działania. Napędza do uczestnictwa w sieciowych społecznościach, umożliwia rozsyłanie danych do dowolnego punktu na świecie, informuje o najświeższych wydarzeniach. Jednak jego powszechności niesie za sobą zagrożenia w postaci szerzenia nieprawdy i oszustów internetowych. Brak kontroli nad nieustannie aktualizującymi się zasobami internetowymi, pozwala na łatwe manipulowanie odbiorcami.

Podsumowując rozważania na temat relacji pomiędzy mediami a kulturą można postawić oczywistą tezę, że kultura masowa bez mass mediów nie byłaby w stanie funkcjonować. Wspólne zależności, jakie występują pomiędzy środkami masowego przekazu, kulturą a społeczeństwem dotyczą wzajemnego oddziaływania na siebie. Kultura jest bowiem procesem tworzenia oraz korzystania z mediów, będących podstawowym sposobem komunikowania społecznego. Kultura masowa rozwija się w oparciu o społeczne gusta i preferencje. Ma to również znaczący wpływ na tworzenie i przekazywanie treści. Emisja komunikatów może odbywać się za pośrednictwem różnych nośników. Najbardziej powszechne są te, które zapewniają największą skuteczność oraz docierają do największej liczby odbiorców. Ten aspekt jest decydujący przy weryfikacji kultury jako masowej. Kultura w mediach sprowadzona została do rozrywki i sensacji. Natomiast media w kulturze stanowią najważniejsze środki jej wyrażania.