Jak internet zmienił media?

Niegdyś to prasa była głównym medium, przede wszystkim z gazet dowiadywano się o najważniejszych wydarzeniach z regionu i świata. Na bazie artykułów prasowych tworzyły się opinie poszczególnych grup społecznych. Warto dodać, że prasa na początku swojego istnienia była traktowana jako dobro luksusowe. Jej znaczenie spadło, gdy pojawiło się radio oraz telewizja. Dużo szybsze środki przekazu sprawiły, że gazety nie były już tak chętnie czytane. Niemniej wszystkie trzy media działały obok siebie, często się przenikając. Żadne nie wykluczało drugiego. Wiek XXI przyniósł zmiany na rynku medialnym. Rozpowszechniający się w błyskawicznym tempie internet szybko przejął rolę głównego środka komunikacji społecznej. I wszystko wskazuje na to, że internet w mniej lub bardziej dalekiej przyszłości zastąpi wszystkie trzy tradycyjne media.

internet

Około 90 procent polskich internautów korzysta z sieci codziennie wyłącznie w celach prywatnych. Telewizja natomiast stanowi rozrywkę dla 75 procent, radio dla niecałych 60, a prasa to prawie 30 procent internautów. Układ ten analogicznie wygląda w innych państwach Europy oraz Stanach Zjednoczonych. Inaczej jest natomiast w mniej rozwiniętych państwach, jak Tajlandia czy Filipiny, gdzie to telewizja jest głównym medium. Jednak powszechność internetu będzie się pogłębiać również na innych kontynentach, gdzie z czasem codzienna obecności w sieci będzie czymś naturalnym.

Jasne jest, że internet najsilniej oddziałuje na prasę. Stanowi bardzo ważne źródło informacji, zbliżając się już do poziomu telewizji. Szczególnie, że zarówno prasa, jak i telewizja i radio dostępne są za pośrednictwem sieci. Elektroniczne wersje czasopism stanowią wygodną alternatywę dla drukowanej gazety. Wiele z nich dostępnych jest bezpłatnie, co jeszcze bardziej skłania do korzystania z internetu. Artykuły internetowe objętne opłatą abonamentową nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. W internecie najważniejszą formą zarobku są aktywne reklamy na stronie. Bez wątpienia pojawienie się internetu całkowicie zmieniło funkcjonowanie tradycyjnych mediów, które chcąc nie chcąc, musiały się dostosować do nowych standardów.

Czy internet jest konkurencją czy alternatywą tradycyjnych mediów?

Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż bardzo istotny jest w tym wypadku kontekst. Internet jest ogromną konkurencją dla wszystkich tytułów prasowych, stacji telewizyjnych czy rozgłośni radiowych, których obecność w sieci jest minimalna. Tylko współistnienie sprawi, że internet będzie alternatywną formą korzystania z tradycyjnego medium. Znacznie łatwiej jest przecież odszukiwać interesujące nas artykuły prasowe, audycje radiowe czy programy telewizyjne poprzez internet. Sieć daje nieograniczone pole do podpisu wszelkim sposobom na komunikację i zbieranie odbiorców. Trzeba tylko internet umiejętnie wykorzystać, a jego wpływ na tradycyjne media okaże się bardzo pozytywnym zjawiskiem, bo zadziała pobudzająco na ich rozwój. Najprawdopodobniej jednak na rynku przetrwają tylko najsilniejsze tytuły medialne.